Chứng chỉ cấp dưỡng – bảo mẫu mầm non| Học cấp tốc

THỜI GIAN & HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC Thời lượng: 1.5 – 02 tháng Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (18h30 – 21h00) hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật (Sáng 8h00 -11h00/Chiều 13h00 – 15h30) Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc…