Học & thi lấy chứng chỉ Văn thư lưu trữ| Đào tạo cấp nhanh chứng chỉ

Trung Tâm Đào Tạo GDVN  liên kết với trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn xin thông báo mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn “Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ”, với nội dung cụ thể như sau: Công tác văn thư có vai trò quan trọng, không…