Học chứng chỉ sư phạm dạy nghề/Sơ cấp nghề/Trung cấp – Cao đẳng nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( Sơ cấp nghề & TC-CĐ nghề)   Căn cứ vào Thông tư số 19/TT-TCDN ngày 21/7/2011 của Tổng cục trưởng TCDN cho giáo viên dạy Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Căn cứ vào Quyết định số 647/ QĐ – TCDN ngày 25/11/2011 của Tổng cục Dạy nghề…