Chứng chỉ sư phạm có những loại nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì ? Nghiệp vụ sư phạm là chương trình bồi dưỡng dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, những người có trình độ từ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn…nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng…

Học chứng chỉ sư phạm Giảng viên Online – Địa chỉ uy tính| Cấp chứng chỉ nhanh

–  Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên THCS-THPT| Lịch khai giảng các khóa học mới

  Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ…