Chứng chỉ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học| Tìm nơi học nhanh nhất

Chương trình đào tạo Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên Cao Đẳng Đại Học 1. Đối tượng tham gia: Những người tốt nghiệp từ đại học trở lên, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp…

Đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp| Giáo viên mầm non|Tiểu học|THCS|THPT

Triển khai thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các…

Chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Bồi dưỡng nghiệp vụ theo thông tư mới nhất

Bạn đang có nhu cầu học về Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Tiểu học. Nhưng bạn đang phân vân không biết học ở đâu là uy tín và chất lượng, học chứng chỉ này để làm gì? tại sao nhà trường lại yêu cầu phải có chứng chỉ này? Hãy cùng Trung Tâm Đào…

Chứng chỉ sư phạm có những loại nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì ? Nghiệp vụ sư phạm là chương trình bồi dưỡng dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, những người có trình độ từ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn…nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng…

Học chứng chỉ sư phạm Giảng viên Online – Địa chỉ uy tính| Cấp chứng chỉ nhanh

–  Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên THCS-THPT| Lịch khai giảng các khóa học mới

  Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ…