Đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp| Giáo viên mầm non|Tiểu học|THCS|THPT

Triển khai thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các…

Chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Bồi dưỡng nghiệp vụ theo thông tư mới nhất

Bạn đang có nhu cầu học về Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Tiểu học. Nhưng bạn đang phân vân không biết học ở đâu là uy tín và chất lượng, học chứng chỉ này để làm gì? tại sao nhà trường lại yêu cầu phải có chứng chỉ này? Hãy cùng Trung Tâm Đào…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên THCS-THPT| Lịch khai giảng các khóa học mới

  Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ…

Đào tạo chứng chỉ sư phạm Giảng viên| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Trung Tâm Đào Tạo VTE xin thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho…

Học chứng chỉ sư phạm dạy nghề/Sơ cấp nghề/Trung cấp – Cao đẳng nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( Sơ cấp nghề & TC-CĐ nghề)   Căn cứ vào Thông tư số 19/TT-TCDN ngày 21/7/2011 của Tổng cục trưởng TCDN cho giáo viên dạy Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Căn cứ vào Quyết định số 647/ QĐ – TCDN ngày 25/11/2011 của Tổng cục Dạy nghề…

Học & thi lấy chứng chỉ Văn thư lưu trữ| Đào tạo cấp nhanh chứng chỉ

Trung Tâm Đào Tạo VTE liên kết với trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn xin thông báo mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn “Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ”, với nội dung cụ thể như sau: Công tác văn thư có vai trò quan trọng, không…

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo – Quản lý cấp phòng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH – LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG   I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC 1. Ngạch chuyên viên – Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp,…