Chứng chỉ cấp dưỡng – bảo mẫu mầm non| Học cấp tốc

THỜI GIAN & HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC Thời lượng: 1.5 – 02 tháng Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (18h30 – 21h00) hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật (Sáng 8h00 -11h00/Chiều 13h00 – 15h30) Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc…

Chứng chỉ bảo mẫu | Khóa học ngắn hạn tại TP HCM

Bảo mẫu mầm non hay còn gọi là chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1923/2014/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời lượng chương trình học: 02…