Địa chỉ đăng ký học chứng chỉ hướng dẫn viên quốc tế và nội địa ?

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ & NỘI ĐỊA Chứng chỉ nghiệp vụ là điều kiện bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa Có giá trị xin trên toàn quốc Sau khi có chứng chỉ…

Lịch thi chứng chỉ hướng dẫn viên và điều hành tour du lịch

LỊCH THI LẤY #CHỨNG_CHỈ_HƯỚNG_DẪN_VIÊN_DU_LỊCH VÀ #ĐIỀU_HÀNH_TOUR_DU_LỊCH (NỘI ĐỊA & QUỐC TẾ) Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch – Cấp thẻ hành nghề HDV Quốc tế & Nội địa Chứng chỉ Nghiệp vụ Điều hành tour du lịch Quốc tế & Nội địa – Bổ sung hồ sơ việc làm, đăng ký kinh…