Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo – Quản lý cấp phòng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH – LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG   I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC 1. Ngạch chuyên viên – Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp,…