Chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Bồi dưỡng nghiệp vụ theo thông tư mới nhất

Bạn đang có nhu cầu học về Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Tiểu học. Nhưng bạn đang phân vân không biết học ở đâu là uy tín và chất lượng, học chứng chỉ này để làm gì? tại sao nhà trường lại yêu cầu phải có chứng chỉ này? Hãy cùng Trung Tâm Đào…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên THCS-THPT| Lịch khai giảng các khóa học mới

  Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ…

Đào tạo chứng chỉ sư phạm Giảng viên| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban…

Học & thi lấy chứng chỉ sư phạm Giáo viên tiểu học| Lịch khai giảng các khóa học mới

Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Trung Tâm Đào Tạo GDVN xin thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho…

Học chứng chỉ sư phạm dạy nghề/Sơ cấp nghề/Trung cấp – Cao đẳng nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( Sơ cấp nghề & TC-CĐ nghề)   Căn cứ vào Thông tư số 19/TT-TCDN ngày 21/7/2011 của Tổng cục trưởng TCDN cho giáo viên dạy Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Căn cứ vào Quyết định số 647/ QĐ – TCDN ngày 25/11/2011 của Tổng cục Dạy nghề…

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học/Đào tạo cấp chứng chỉ

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Kèm theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) ________________________ 1. Mục đích ban hành…

Chứng chỉ sư phạm Giảng viên Đại học Cao đẳng| Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ quyết định số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp…