Chứng chỉ hành nghề xoa bóp bấm huyệt – vật lý trị liệu/ Mở phòng khám – Spa

Để đáp ứng nguyện vọng của các bạn học viên trên toàn quốc về việc muốn tham gia khóa học xoa bóp bấm huyệt với mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trung Tâm Đào Tạo GDVN ( Công Ty CP Giáo Dục Việt Nam ) liên kết cùng Bệnh Viên Châm Cứu Trung…