Tìm lớp học chứng chỉ đại lý tài biển tại Tp hcm

** Đại lý tàu biển là như thế nào ??. Đây chính là dịch vụ mà người Đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm: Thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời…

Nơi đào tạo cấp chứng chỉ đại lý tàu biển tại Hải Phòng

Tìm nơi học và cấp chứng chỉ Đại lý tàu biển tại khu vực Hải Phòng ??? Nếu như bạn đang cần tìm lớp học để cấp chứng chỉ Đại lý tàu biển và đọc được bài viết này. Thì xin chúc mừng – Bạn đã tìm thấy bài viết phù hợp và tốt nhất…

Khóa học nghiệp vụ đại lý tàu biển. Có cấp chứng chỉ hành nghề

Trung tâm đào tạo GDVN thường xuyên mở khai giảng và đào tạo khóa học cấp chứng chỉ tàu biển. Đặc biệt có lớp học online toàn quốc nếu như bạn không thể tham gia lớp học trực tiếp. Đơn vị liên kết tổ chức khóa học và cấp chứng chỉ: Trường Cao đẳng Duyên…

Học và thi lấy chứng chỉ đại lý tàu biển

Trường Cao đẳng Duyên Hải (Hải Phòng) – thông báo mở lớp học và thi cấp chứng chỉ nhân viên đại lý tàu biển. Với các đối tượng là: Các tổ chức cá nhân liên quan đến kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển. Nội dung chương trình học chứng chỉ đại lý tàu…