Tuyển sinh khóa học Bảo mẫu, Cấp dưỡng, Sư phạm mầm non

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁO DỤC VIỆT NAM (Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn thường xuyên) 1. Lớp quản lý Hiệu trưởng Mầm non 2. Lớp Quản lí trường Mầm non – 3. Lớp Bảo mẫu Mầm non 4. Lớp chuyên đề cô nuôi dạy trẻ 5. Lớp cấp dưỡng mầm non (…

Nghiệp vụ mầm non| Đào tạo ngắn hạn

Nghiệp vụ sư phạm là chương trình đào tạo những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho những cá nhân có định hướng làm việc trong ngành giáo dục mà chưa qua đào tạo chuyên môn về sư phạm. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành…

Khóa học Quản lý trường mầm non, cấp chứng chỉ

Nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường mầm non công lập, tư thục, mầm non chất lượng cao có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý vận hành, các lớp học cấp chứng chỉ quản lý giáo…