Chứng chỉ Sư phạm Giảng viên ĐH – CĐ học Online kết hợp trực tiếp

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ──────────────────────────────────────────────── I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG…

Xem thêm

Lớp học sơ cấp ngành vận tải thi lấy chứng chỉ

KHÓA HỌC SƠ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI Để được phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thì người đứng đầu, người trực tiếp điều hành các doanh nghiệp vận tải cần có Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải…

Xem thêm

Cần học nhanh chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải đường bộ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 Căn cứ Khoản 13 Điều 3 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT; của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật…

Xem thêm

Chứng chỉ sư phạm Giảng viên, Giáo viên các trường, trung tâm, cơ sở Dạy nghề

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ————————————————————— NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ Dạy trình độ Sơ cấp Điều kiện: Học viên có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Dạy trình độ Trung cấp – Cao đẳng Điều kiện: Học viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Đối…

Xem thêm