Giáo viên tiếng anh THCS. Mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ

Đối tượng học CHỨNG CHỈ Nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh : Thứ nhất là sinh viên, người đi làm có nhu cầu học Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh để bổ sung kiến thức rèn luyện thêm kỹ năng sư phạm. Giáo viên dạy tiếng Anh nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc…