Chứng chỉ chuẩn chức danh dạy nghề dành cho giáo viên dạy nghề

Trung Tâm Giáo Dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền tuyển sinh lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cho Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 12/2023/TT-BLTBXH ngày 31/10/2023, khóa I năm 2024. Đối tượng tuyển sinh: Là giảng viên,…