Giảng viên trường đại học yêu cầu phải có chứng chỉ chuẩn chức danh

  Đối với giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm công lập thì có chung điều kiện là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm. – Đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thì có…