Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên đại học

Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ? Chức danh nghề nghiệp giảng viên là chứng chỉ được cấp cho đối tượng giảng viên đã tham gia khóa bồi dưỡng CDNN giảng viên. Đây là chứng chỉ thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn giúp giảng viên nâng hạng, giữ hạng trong các cơ…