Điều kiện học chứng chỉ sư phạm tiếng anh tiểu học

‼ Khóa học nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh là khóa đào tạo các nội dung về kiến thức cũng như phương pháp cũng như kỹ năng đứng lớp. Yêu cầu bắt buộc tham gia khóa học này là học viên bắt buộc phải tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh để…

Giáo viên tiếng anh THCS. Mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ

Đối tượng học CHỨNG CHỈ Nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh : Thứ nhất là sinh viên, người đi làm có nhu cầu học Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh để bổ sung kiến thức rèn luyện thêm kỹ năng sư phạm. Giáo viên dạy tiếng Anh nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc…