Chiêu sinh mở lớp nghiệp vụ sư phạm Giáo viên dạy môn địa lý

Căn cứ Thông tư số11& 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở…