Chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đây là chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ viên chức trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Chứng chỉ này được cấp cho tất cả…

Giảng viên trường đại học yêu cầu phải có chứng chỉ chuẩn chức danh

  Đối với giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm công lập thì có chung điều kiện là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm. – Đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thì có…