Học chứng hướng dẫn viên du lịch, đổi thẻ hành nghề

 Nghề hướng dẫn viên du lịch đầy triển vọng khi cơ hội việc làm rất lớn. Bởi ngành công nghiệp không khói này đã phát triển hơn những năm trước, nguồn nhân lực luôn cần tìm kiếm thêm. Do tính chất công việc đặc thù như vậy, nên thu nhập của hướng dẫn viên du lịch…

Lịch thông báo tổ chức ôn thi chứng chỉ hướng dẫn viên

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn được mở thường xuyên hàng tháng nhằm phục vụ nhu cầu cấp – đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa của những đối tượng sau: – Những bạn là sinh viên năm cuối, hoặc đã tốt nghiệp các trường từ…

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế Hướng dẫn viên du lịch có 2 nhóm phổ biến nhất là hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế. Ngoài ra cũng có thêm 1 nhóm nữa là hướng dẫn viên tại điểm, thực ra hướng dẫn viên tại điểm chỉ là…