Bồi dưỡng kế toán trưởng, cấp chứng chỉ hành nghề

Kế toán vốn là ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao được giới trẻ lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Ngành nghề này giữ vai trò quan trọng trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. .  “ Ngành kế toán là gì?” được hiểu một cách đơn giản là công việc…

Học chứng chỉ Kế toán trưởng tại TP HCM

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán…