Chứng chỉ làm giáo viên dạy nghề lái xe. Học online từ xa

Đối tượng tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề : – Giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề. –…