Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  MẦM NON (Giảng dạy mầm non) Là những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, những người có nguyện vọng vào công tác trong các cơ sở Giáo dục…