Đào tạo chứng chỉ sư phạm tin học dành cho giáo viên dạy trung học phổ thông

Giáo viên tin học là những người đã hoàn thành chương trình học Sư phạm tin học, có đầy đủ năng lực chuyên môn để tham gia chương trình giảng dạy môn Tin học tại những cơ sở đào tạo như Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hay trình độ cao hơn như…