Bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm Giảng viên CĐĐH| Khóa học cấp tốc lấy bằng nhanh

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao Đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT (Xem thông tư) ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với…