Khóa học Quản lý trường mầm non, cấp chứng chỉ

Nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường mầm non công lập, tư thục, mầm non chất lượng cao có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý vận hành, các lớp học cấp chứng chỉ quản lý giáo…