Đào tạo lớp chứng chỉ sư phạm cho giáo viên dạy nghề

Nghiệp vụ sư phạm là chương trình đào tạo dành cho những đối tượng có nhu cầu và mong muốn trở thành giáo viên, giảng viên nhưng họ chưa được đào tạo qua cơ sở đào tạo về sư phạm. Những đối tượng này đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các…