Khai giảng lớp học chứng chỉ sư phạm dành cho giảng viên đại học

Tham gia chương trình học chứng chỉ sư phạm  và thực hiện đăng ký các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành tương đương sư phạm, công việc làm phù hợp giảng dạy tại các trường đại học,… Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành…

Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên đại học cao đẳng

Trung tâm tuyển sinh GDVN, khai giảng khóa học cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên dạy đại học, cao đẳng. CHỨNG CHỈ SƯ  PHẠM GIẢNG VIÊN DẠY CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC: Là điều kiện cần cho học viên đang giảng dạy hoặc chuẩn bị tham gia giảng dạy…