Chứng chỉ sư phạm dạy nghề mẫu mới nhất

Khoá học nghiệp vụ sư phạm nghề dành cho giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Khóa học sư phạm dạy nghề cũng đáp ứng nhu cầu…