[Chứng chỉ sư phạm] Giáo viên dạy tiếng anh cấp tiểu học

Bằng nghiệp vụ sư phạm dành cho đối tượng nào? 🎯 Đối tượng cần bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là những người nằm trong nhóm đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để đạt trình độ chuẩn của nhà giáo. Cụ thể như sau: Cá…