Bồi dưỡng chứng chỉ tư vấn du học. Lớp học cấp tốc tại Tp hcm

Lớp học cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học . Nhằm mục đích là trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giao dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt…

Chương trình mới đào tạo chứng chỉ tư vấn du học

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học nhằm bồi dưỡng cho giám đốc, nhân viên tư vấn, hoặc các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên toàn quốc. Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực về…