Học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên dạy tiếng Trung Tiểu học theo thông tư mới

Ngày 1/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, sách giáo khoa môn tiếng Trung…