Đào tạo chứng chỉ sư phạm tin học dành cho giáo viên trung học cơ sở

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là văn bằng được cấp cho những học viên đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT. Khóa học Nghiệp vụ sư phạm THPT – THCS là chương trình bổ sung kiến thức, kỹ năng sư phạm cho những người không tốt…