Chứng chỉ đổi thẻ hướng dẫn viên

Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch và phôi bằng chứng chỉ được cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học du lịch ngắn hạn. Đây là loại giấy tờ cần để được cấp thẻ hướng dẫn viên dành cho những người không học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch muốn hành…