Học chứng chỉ sư phạm để đi dạy trường trung học cơ sở

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy cấp trung học cơ sở Giáo viên cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Tham gia khóa học cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm –…