Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên đại học cao đẳng

Trung tâm tuyển sinh GDVN, khai giảng khóa học cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên dạy đại học, cao đẳng. CHỨNG CHỈ SƯ  PHẠM GIẢNG VIÊN DẠY CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC: Là điều kiện cần cho học viên đang giảng dạy hoặc chuẩn bị tham gia giảng dạy…

Tìm khóa học nghiệp vụ sư phạm Giảng viên dạy đại học cao đẳng tại Tp hcm

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY –  Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…