Bồi dưỡng kế toán trưởng, cấp chứng chỉ hành nghề

Kế toán vốn là ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao được giới trẻ lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Ngành nghề này giữ vai trò quan trọng trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. .  “ Ngành kế toán là gì?” được hiểu một cách đơn giản là công việc…