Khóa học nghiệp vụ đại lý tàu biển. Có cấp chứng chỉ hành nghề

Trung tâm đào tạo GDVN thường xuyên mở khai giảng và đào tạo khóa học cấp chứng chỉ tàu biển. Đặc biệt có lớp học online toàn quốc nếu như bạn không thể tham gia lớp học trực tiếp. Đơn vị liên kết tổ chức khóa học và cấp chứng chỉ: Trường Cao đẳng Duyên…