Khóa học nghiệp vụ cấp dưỡng

Khóa học nghiệp vụ cấp dưỡng, được mở nhằm mục đích: Giúp người học có kiến thức tổng quan về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng dụng cụ bếp công nghiệp, đặc điểm về tâm sinh lý của trẻ, biết chế biến các món ăn phù hợp, tác phong chuyên nghiệp của người cấp…