Nghiệp vụ mầm non| Đào tạo ngắn hạn

Nghiệp vụ sư phạm là chương trình đào tạo những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho những cá nhân có định hướng làm việc trong ngành giáo dục mà chưa qua đào tạo chuyên môn về sư phạm. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành…