Ở đâu mở lớp đào tạo chứng chỉ sư phạm giáo viên dạy tiểu học?

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy tiểu học:  ♦ Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù…