Nơi bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm dành cho giáo viên cấp 2-3

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THCS – THPT LÀ GÌ ? Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có…