Bồi dưỡng các kỹ năng nào để trở thành giáo viên mầm non ?

Ngành giáo viên mầm non là một ngành có ích cho xã hội, mang giá trị nhân văn và sứ mệnh cao cả. Giáo dục mầm non đang được Bộ GD&ĐT quan tâm phát triển nhiều hơn. Nhờ sự quan tâm của nhà nước trong những năm gần đây cùng với thị trường việc làm…