Tìm lớp học chứng chỉ đại lý tài biển tại Tp hcm

** Đại lý tàu biển là như thế nào ??. Đây chính là dịch vụ mà người Đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm: Thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời…