[Đăng ký tư vấn] Lớp học chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh cấp 1,2,3

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dịch sang tiếng Anh là: Pedagogical certificate. Chứng chỉ sư phạm tiếng Anh hay còn gọi là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh. Đây là chứng chỉ cần thiết cho những ai muốn được giảng dạy tiếng Anh nhưng chưa qua đào tạo sư phạm. Sau khóa đào…

[Chương trình mới] Chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh tiểu học, THCS, THPT

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT…

Giáo viên dạy tiếng anh tiểu học cần phải học chứng chỉ sư phạm gì?

Giáo viên dạy tiếng anh tiểu học cần phải học chứng chỉ sư phạm gì? Giáo viên dạy tiếng anh tiểu học tại các trường dân lập, công lập hoặc tại các trung tâm bắt buộc phải có chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học”. Chứng chỉ nghiệp vụ sư…

Học online chứng chỉ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng

Học online chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học là khoá học để trao đổi, giảng dạy về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sư phạm dành cho các cá nhân chưa có học qua về sư phạm. Là khoá học bắt buộc cần tham gia để lấy chứng chỉ…