[Đào tạo online] Chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Kế toán trưởng doanh nghiệp là một trong những ngành hot được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên muốn trở thành một kế toán trưởng doanh nghiệp đòi hỏi học viên phải có đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và đặt biệt là phải có chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp đối với…

Học chứng chỉ Kế toán trưởng tại TP HCM

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán…