Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học/Đào tạo cấp chứng chỉ

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Kèm theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) ________________________ 1. Mục đích ban hành…

Chứng chỉ sư phạm Giảng viên Đại học Cao đẳng| Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ quyết định số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp…

Chứng chỉ cấp dưỡng – bảo mẫu mầm non| Học cấp tốc

THỜI GIAN & HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC Thời lượng: 1.5 – 02 tháng Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (18h30 – 21h00) hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật (Sáng 8h00 -11h00/Chiều 13h00 – 15h30) Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc…

Chứng chỉ bảo mẫu | Khóa học ngắn hạn tại TP HCM

Bảo mẫu mầm non hay còn gọi là chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1923/2014/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời lượng chương trình học: 02…

Học quản lý giáo dục mầm non, trung học phổ thông| Cấp chứng chỉ nghiệp vụ

Quản lý giáo dục là ngành học dành cho những người theo đuổi ngành giáo dục ở các cấp bậc khác nhau, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lí trong giáo dục và đào tạo. Sau khi hoàn tất chương trình này, bạn sẽ có được hiểu biết về…